Digitala tvillingar för stadsutveckling

Digitala tvillingar för stadsutveckling

Städer är de största och mest komplexa system som människan skapar, och även de mest resurskrävande. I den digitala tvillingen av staden går det att simulera och visualisera scenarier i realtid. Det hjälper till att fatta informerade beslut, sänka kostnader och minimera fel i den verkliga världen. Genom att använda den här tekniken finns det potential för att ta itu med några av de mest urbana utmaningarna. Så som segregation, översvämning, föroreningar, trafikstockningar men även spridning av sjukdomar. Hur långt har vi kommit i utvecklingen för att verkligen dra nytta av tekniken?

Anders Logg, föreståndare för Digital Twin Cities Centre Chalmers Tekniska Högskola, Eric Jeansson, geodatastrateg Göteborgs Stad och Michael Persson, GIS-samordnare Höganäs kommun.

0