Digitala vårdmöten ger bättre kvalitetsarbete, säger Min Doktor. Stämmer det?

14 nov 2019
12:15 - 12:45
Tema Vård & Omsorg

Digitala vårdmöten ger bättre kvalitetsarbete, säger Min Doktor. Stämmer det?

Hur ser kvalitetsarbetet ut hos Min Doktor? Kom och lyssna och utmana oss med dina frågor om hur det kommer sig att vi förskriver mindre antibiotika, jobbar med integrerade beslutsstöd, uppdaterade riktlinjer i journalen, kollegialt stöd av specialistkollegor, peer review, avvikelsehantering …

Carina Nordqvist Falk är verksamhetschef på Min Doktor, tidigare vd för Novaklinikerna och hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Skåne.

0