52. Digitaliseringens betydelse för samhällets utveckling

52. Digitaliseringens betydelse för samhällets utveckling

Samhället förändras som en konsekvens av teknisk utveckling, digitalisering och automatisering. Men samhället behöver också ta hjälp av digitaliseringen för att förändras. Många ser digitaliseringen som en förutsättning för att bygga framtidens hållbara och smarta samhälle. Ett samhälle där offentlig sektor måste lösa sina uppdrag på helt nya sätt. Möjligheterna är många men samtidigt finns det utmaningar. Och den största utmaningen är kanske inte att använda tekniken utan omställningen i sig. Hur ska samhället förberedas inför den omställningen?

Anders Ygeman, digitaliseringsminister i Sverige och Nikolai Astrup, digitaliseringsminister i Norge.
Moderator: Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

0