Digitaliseringen ställer om samhället

Digitaliseringen ställer om samhället

Ett digitalt samhälle möjliggör ökad konkurrenskraft och sysselsättning och ger ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Pandemin synliggjorde hur pass viktig digitaliseringen är för att kunna ställa om vårt samhälle. När det snabbt krävdes social distans kunde många delar av samhället fortsätta fungera genom videomöten, distansutbildning, e-handel och digitala läkarbesök. Vad ser vi då för utmaningar som vi inom industrin, offentlig sektor och regeringen tillsammans behöver hantera för att snabbare ta tillvara digitaliseringens möjligheter?

Jennica Andersson, ansvarig offentlig sektor, Daniel Akenine, nationell teknikchef, Hélène Barnekow vd, Microsoft Sverige och Anders Ygeman, digitaliseringsminister.
Seminariearrangör: Microsoft.

0