129. Digitalisering kräver förändring i ledarskapet

129. Digitalisering kräver förändring i ledarskapet

Digitalisering kräver öppenhet och samarbete för att fånga hela potentialen som digitaliseringen kan ge. När förutsättningarna och kraven förändras – måste ledarskapet också förändras. Du behöver förstå hur organisationen kan förbättras genom digitala lösningar och leda och stödja de förändringar i arbetssätt, kultur och processer som behövs för att maximera effekten. Det är du som ledare som måste skapa en handlingskraftig och innovativ organisation som har förmågan att ta till sig de nya möjligheterna och hantera de snabba förändringarna.

Anna Granö, vd HPE och Ann Hellenius, CIO Scandic Hotels.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

0