Digitalisering med tjänstedesign och robotics

14 nov 2019
10:45 - 11:15
Tema Vård & Omsorg

Digitalisering med tjänstedesign och robotics

För att fullt ut lyckas med att digitalisera och inte bara digitisera ärendeflöden inom en kommunal verksamhet har vi utarbetat ett koncept där vi med hjälp av tjänstedesign utvecklat e-tjänster, processer och arbetssätt utifrån ett brukarperspektiv.

Ronny Lundberg, delprojektledare e-Samverkan
Seminareiarrangör: e-Samverkan / Kommunförbundet Västernorrland

0