95. Digitalisering och AI – en internationell utblick

95. Digitalisering och AI – en internationell utblick

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitalise ringens möjligheter. Men allt kan inte utvecklas på hemmaplan utan vi måste samverka globalt. Hur samordnas digitaliseringen på EU-nivå mellan medlemsländerna och hur arbetar offentlig sektor i framförallt Nordamerika och Asien med digitalisering och AI? Här får du en inblick i olika strategier i olika delar av världen hur offentlig sektor ska dra så stor nytta som möjligt av potentialen med digitalisering och AI.

Gertrud Ingestad, generaldirektör för EU:s generaldirektorat för informationsteknik (DIGIT) och Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare Governo AB.
Moderator: Caroline Andersson, vd och grundare Governo AB

0