Digital läroplan för digital kompetens

14 nov 2019
10:00 - 10:30
Tema Skola & Utbildning

Digital läroplan för digital kompetens

Oavsett lärare, klass och klasskamrater ska eleverna på F-9-skolan Runbacka skolor i Sollentuna få samma digitala kunskaper. För att säkerställa detta formulerades en digital kursplan, som numera kallas digital progressionsplan. Där slås för varje årskurs fast vad eleverna ska kunna inom sex olika områden: molntjänster, foto/film, verktyg för exempelvis matematik och språkutveckling, programmering, netikett och STL (Skriva sig till lärande). Högre digital kompetens och enklare övergångar mellan klasser och stadier är några av vinsterna.

Johan Eriksson, bitr rektor Runbacka skolor Sollentuna kommun

0