94. Digitalt ledarskap efter pandemin – framgång i blandade arbetsmiljöer

03 maj 2022
15:15 - 16:15
G4

94. Digitalt ledarskap efter pandemin – framgång i blandade arbetsmiljöer

När organisationer ska anpassa sig till en verklighet efter pandemin så kommer en ny typ av utmaning för ledarskapet. Hur leder man en kvalitetsorienterad och effektiv organisation där medarbetare både befinner sig på det fysiska och det digitala kontoret? Vilka krav ställer det på ledarskapet, både det formella och det personliga? Seminariet belyser några aspekter och lärdomar kring digitalt ledarskap samt ger tips på hur man kan jobba med styrning och ledning i komplexa organisationer.

Krister Högne, vd Public Partner.
Seminariearrangör: Public Partner.

0