Digitalt rondstöd gör SÄBO patientsäkert

21 nov 2023
10:45 - 11:15
Vård & Hälsa

Digitalt rondstöd gör SÄBO patientsäkert

Collabodoc Rondstöd är ett digitalt verktyg för läkare och sjuksköterskor på SÄBO. Bättre arbetsmiljö, mindre stress och en ökad patientsäkerhet har noterats på ett stort antal boenden i Stockholm.

Staffan Bjessmo, VD och Hillevi Bengtsson, kundansvarig Collabodoc AB
Seminariearrangör: Collabodoc AB