Digitalt umgänge som förebyggande insats

03 maj 2022
10:45 - 11:15
Öppet Forum

Digitalt umgänge som förebyggande insats

Komp är en digital sällskapsskärm som gör det tryggt och trevligt att bo hemma längre. Bilder och videosamtal från familj och hemtjänst ökar självständigheten och gör dagarna innehållsrika.

Jennie Westlund, rådgivare No Isolation
Seminariearrangör: No Isolation

0