53. Digital tvilling för att skapa en smart stad

53. Digital tvilling för att skapa en smart stad

Genom att skapa en digital tvilling av staden där en virtuell bild av den fysiska miljön i en stad länkas samman med information får man flera fördelar. Den digitala tvillingen kan användas för scenarioanalyser inom planering, för dialoger kring stadsutveckling och som en testbädd för framtida innovation till nytta för alla aktörer inom staden. Den virtuella världen gör det möjligt att själv ”vandra runt” i staden och se hur det ser ut. Ta del av hur Göteborgs Stad och Karlskrona kommun jobbar med digitala tvillingar för att skapa den smarta staden.

Eric Jeansson, geodatastrateg Göteborgs Stad, Ann-Sofie Silverskär, planarkitekt och Babacar Ndene Ndiaye, GIS-samordnare, Karlskrona.
Moderator: Patrik Johansson, Manager DigiHub Transform Team Skanska Sverige AB.

0