69. Diplomkurs: Hur löser jag detta? Workshop med dilemman – del 2

22 nov 2023
11:15 - 12:00
G4

69. Diplomkurs: Hur löser jag detta? Workshop med dilemman – del 2

Att arbeta som offentlig tjänsteman innebär att vara i ett korstryck av krav, förväntningar och värden, vilka många gånger kan hamna i konflikt med varandra. Inte minst förväntas offentliganställda balansera politisk demokrati, effektivitet och rättssäkerhet i fullgörandet av uppdraget. Men hur görs detta, rent konkret, i faktiska situationer som vi ställs inför i vardagen som offentliganställd? På denna workshop tar vi avstamp i vanliga dilemman som vi kan hamna i och funderar och diskuterar hur vi kan agera för att på bästa vis fullgöra rollen som tjänsteman. En kurs där deltagarna deltar i både del 1 och 2.

Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och Therese Reitan, lektor i offentlig förvaltning, Södertörns högskola.