125. Diplomkurs: Sex Sigma för systematisk problemlösning – del 1

23 nov 2023
10:15 - 11:00
A3-4

125. Diplomkurs: Sex Sigma för systematisk problemlösning – del 1

Välutvecklad förmåga att både lösa existerande och förebygga framtida problem är grunden för allt kvalitets- och förbättringsarbete. Utan god problemlösningskunskap hamnar man lätt i ett åsiktsbaserat fixande som löser dagens symtom utan att åtgärda bakomliggande orsaker. Denna minikurs ger dig grunderna i hur man löser problem. I denna första del fokuserar vi på hur man formulerar ett problem, tar fram sådan fakta som krävs för att lösa det och hur man identifierar ett problems rotorsaker. Om du deltar i båda delarna av denna kurs erhåller du ett Sex Sigma White Belt Diplom från Sandholm Associates.

Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates och President International Academy for Quality (IAQ).