136. Diplomkurs: Sex Sigma för systematisk problemlösning – del 2

23 nov 2023
11:30 - 12:15
A3-4

136. Diplomkurs: Sex Sigma för systematisk problemlösning – del 2

Välutvecklad förmåga att både lösa existerande och förebygga framtida problem är grunden för allt kvalitets- och förbättringsarbete. Utan god problemlösningskunskap hamnar man lätt i ett åsiktsbaserat fixande som löser dagens symtom utan att åtgärda bakomliggande orsaker. Denna minikurs ger dig grunderna i hur man löser problem. I denna andra del fokuserar vi på hur man utvecklar en evidensbaserad lösning, leder förändringar som uppstår när åtgärder vidtas och hur man verifierar att önskade resultat uppnåtts och vidmakthålls. Om du deltar i båda delarna av denna kurs erhåller du ett Sex Sigma White Belt Diplom från Sandholm Associates.

Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates och President International Academy for Quality (IAQ).