19. Distansarbete – vägen mot nya höjder eller en fallgrop?

19. Distansarbete – vägen mot nya höjder eller en fallgrop?

När pandemin slog till skickades många medarbetare hem och distansarbete blev det nya normala. Men vad händer när den spontana interaktionen som sker på ett kontor försvinner? Det finns inte längre en plats där de anställda kan mötas och i oplanerade samtal skapa företagets kultur. Man vet också att mycket arbete sker i möten mellan arbetsuppgifter. Hämmas organisationers utveckling och innovationskraft av distansarbete eller är det en obefogad oroskänsla? Är det t o m så att medarbetarna blir effektivare när det digitala arbetssättet får full genomslagskraft?

Leif Denti, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision och Carl Piva, vd Internetstiftelsen.
Moderator: Pernilla Warberg

0