50. Driver jämförelser och ranking utveckling?

03 maj 2022
08:15 - 09:15
A3

50. Driver jämförelser och ranking utveckling?

Jämförelser och ranking av resultat har renderat en omfattande kvalitetsmätning och kvalitetsstyrning i svenska kommuner de senaste decennierna. Insamlarna av data är många och mycket resurser läggs ned på att leverera informationen. Men leder det till utveckling? Träffa två forskare från Handelshögskolan som tittat närmare på frågan rent generellt men också på Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, som tagit ett lite annorlunda grepp på samverkan, mätande, analys och koppling till utveckling.

Kalle Kraus, professorer från Handelshögskolan i Stockholm.
Moderator: Leif Eldås, projektledare SKR

0