134. Du kan lita på mig!

134. Du kan lita på mig!

Allmänhetens förtroende är en förutsättning för att många myndigheter ska kunna utföra sina uppgifter. Utan förtroende för t ex Skatteverket ökar risken för skattefusk. Hur arbetar man då för att skapa förtroende bland medborgarna? Ett förtroende som genom en skandal kan raseras direkt och förstöra flera års målmedvetet arbete. Även om förtroendet för svenska myndigheter är stort varierar det mellan myndigheter, men även mellan generationer. Hur jobbar man med den här frågan och spelar det någon roll vad man gör, eller är det bara slumpen som avgör vad folk tycker?

Jonas Bjelfvenstam, gd Transportstyrelsen, Olivia Wigzell, gd Socialstyrelsen, Mikael Sjöberg gd Arbetsförmedlingen och Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, GU.
Moderator: Margit Silberstein, journalist.

0