112. Du sitter i en silo

112. Du sitter i en silo

Du arbetar i en del av er organisation, men ser inte hela verksamheten från ditt håll. Världen blir mer och mer digitaliserad och vi förlitar oss på regler och riktlinjer i kombination med dessa digitala hjälpmedel. Du har lagar och förordningar att ta hänsyn till och ditt ansvarsområde kantas av olika interna, men framför allt externa, utmaningar. Allt måste fungera med leverantörer, kollegor, kunder, brukare och de vi ska vara till för. Adderat på det finns det annan yttre påverkan, t ex en pandemi. Ta del av erfarenheter, tips och frågeställningar som förhoppningsvis kan ge vägledning när det gäller er verksamhets mål, utmaningar och risker.

Lars Fyhr, grundare av Refero, Prifero och Verifiero samt Christopher Solberg, sälj- och marknadsansvarig och Ronnie Peterson, skatteexpert Refero.
Seminariearrangör: Refero.

0