85. Effektiva kommuner bygger det hållbara samhället

85. Effektiva kommuner bygger det hållbara samhället

Landets kommuner har ett omfattande välfärdsuppdrag som kan lösas på en mängd olika sätt, men behoven i välfärden växer snabbare än resurserna. Vi står inför ett vägval där huvudalternativen är kvalitetsförsämringar,  höjda skatter, begränsningar i välfärdsåtagandet eller ett mer effektivt nyttjande av resurserna. Beräkningarna visar att mer lärande av varandra och höjd effektivitet skulle kunna frigöra över 35 miljarder kronor till välfärden. Vilka är då de viktigaste faktorerna för ökad effektivitet som bygger det framtida hållbara samhället?

Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv, Henrik Jordahl, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet, Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande (M) Österåker, Emelie Värja Kommuninvest, Niclas Johansson, sektionschef för Ekonomi och styrning SKL och Annicki Oscarsson, kommunalråd (kd) Ödeshögs kommun.
Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv
Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv.

0