84. Effektivare äldreomsorg

84. Effektivare äldreomsorg

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven. Kommunerna måste effektivisera sin verksamhet. Det vill säga sänka kostnaderna till oförändrad eller helst bättre kvalitet. Hur gör man? Under seminariet presenteras framgångsfaktorer, verktyg samt exempel från kommuner som lyckats effektivisera sin äldreomsorg.

Peder Lindskog, VD Inrikta, Anders Teljebäck, KSO Västerås, Berit Larsson, socialnämndens ordförande Markaryd samt Jonathan Fransson och Greger Bengtsson, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting.

0