84. Effektivare äldreomsorg

84. Effektivare äldreomsorg

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven. SKL har tagit fram en skrift, Handbok för effektivare äldreomsorg där framgångsfaktorerna från fem framgångsrika kommuner identifierats. SKL har även tagit fram ett verktyg, Koll på äldreomsorgen, för att underlätta för kommunerna att genomlysa och analysera sin äldreomsorgsverksamhet.

Peder Lindskog, vd Inrikta, Anders Teljebäck, KSO Västerås samt Jonathan Fransson och Greger Bengtsson, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting.

0