111. Effektivare äldreomsorg

111. Effektivare äldreomsorg

Vård och omsorg om sköra äldre står inför stora utmaningar de kommande åren. Tillgången till personal kommer inte att öka i samma takt som människor blir äldre och lever längre. Vi måste hitta nya arbetssätt. SKL har tagit fram en skrift, Handbok för effektivare äldreomsorg där framgångsfaktorerna från fem framgångsrika kommuner identifierats. SKL har även tagit fram ett verktyg, Koll på äldreomsorgen, för att underlätta för kommunerna att genomlysa och analysera sin äldreomsorgsverksamhet.
Få koll på äldreomsorgen

Peder Lindskog, vd InRikta Analys AB samt Jonathan Fransson och Greger Bengtsson, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting.

0