48. Effektivare kommun – utvecklande och utmanande!

48. Effektivare kommun – utvecklande och utmanande!

SKR och RKA har under ett och ett halvt års tid bedrivit ett projekt kring effektivitet tillsammans med 13 kommuner, ett arbete som varit både utvecklande och utmanande. SKR och RKA delger erfarenheter från projektet och Jokkmokks kommun bidrar med erfarenheter som medverkande kommun i projektet. Vi tar också upp RKA:s senaste effektivitetsrapport och vad som utmärker kommuner som är effektiva inom äldreomsorg, hur vi räknar på kommande behov och hur vi i kommunen planerar för dessa behov. Hur kan din kommun utveckla sitt arbete för att stärka effektiviteten?

Christine Feuk, handläggare SKR, Maria Price, kanslichef RKA och Axel Landström, ekonomichef Jokkmokks kommun.