133. Efterdyningarna av pandemin, vad har man missat i inlärning?

133. Efterdyningarna av pandemin, vad har man missat i inlärning?

Det är för tidigt att dra slutsatser om coronapandemins långsiktiga konsekvenser, men den övergripande slutsatsen är att pandemin påverkar många barn och unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen påverkas mycket när undervisningen sker på distans. Hur skall man ta igen den undervisning man missat? Behöver man införa sommarlovsskolor för de drabbade eleverna?

Josefine Fälth, ordförande Sveriges Elevkårer, Robert Fahlgren�, 2:e vice förbundsordförande Lärarförbundet och Helén Ängmo, gd Statens Skolinspektion.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

0