89. Efter tillitsutredningen – del 1. Tillitsbaserad styrning

89. Efter tillitsutredningen – del 1. Tillitsbaserad styrning

Mängder av forskare varnar för att medarbetare och medborgare får alldeles för litet handlingsutrymme idag, när byråkratin växer i offentlig sektor. Det riskerar att leda till ineffektivitet, dålig arbetsmiljö och sämre tjänster. Men hur ska utvecklingen vändas? Idag arbetar allt fler offentliga verksamheter med tillitsbaserad styrning och ledning. Detta är också något regeringen uppmuntrat i sin tillitsreform och Tillitsdelegationens arbete är en viktig utgångspunkt för många. Här berättar två kommuner om sitt arbete med styrningen.

Mio Saba Sjösten, kommundirektör Mölndal och Patric Åberg, KSO Östra Göinge.
Inledare och moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och f d forskningsledare i Tillitsdelegationen.

0