Efter tillitsutredningen – del 2. Tillitsbaserat ledarskap.

Efter tillitsutredningen – del 2. Tillitsbaserat ledarskap.

För att stärka medarbetare och medborgare behövs en ny typ av ledarskap – ett ledarskap som riktar blicken mer mot behoven i kärnuppdraget och arbetar med både relationer och strukturer. Vad innebär det här ledarskapet i praktiken? Hör två enhetschefer som arbetar i organisationer med tillitsbaserad styrning och ledning som verksamhetsfilosofi berätta om sina tankar och erfarenheter.

Sarah Dunér, verksamhetschef vård och omsorg Mölndals Stad och Marie Holmström, enhetschef äldreomsorg Östra Göinge kommun.
Moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och f d forskningsledare i Tillitsdelegationen.

0