99. Efter tillitsutredningen – del 2. Tillitsbaserat ledarskap

99. Efter tillitsutredningen – del 2. Tillitsbaserat ledarskap

För att stärka medarbetare och medborgare behövs en ny typ av ledarskap – ett ledarskap som riktar blicken mer mot behoven i kärnuppdraget och arbetar med både relationer och strukturer. Vad innebär det här ledarskapet i praktiken? Hör två enhetschefer som arbetar i organisationer med tillitsbaserad styrning och ledning som verksamhetsfilosofi berätta om sina tankar och erfarenheter.

Sarah Dunér, verksamhetschef vård och omsorg Mölndals Stad och Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef, Östra Göinge kommun.
Moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och f d forskningsledare i Tillitsdelegationen.

0