Egenmonitorering – patienten i centrum

03 maj 2022
13:00 - 13:30
Vård & Hälsa

Egenmonitorering – patienten i centrum

Egenmonitorering är en av de viktigaste möjliggörarna för en Nära vård. Tryggheten ökar, kostnaderna minskar och vårdpersonalen får mer tid över till det som betyder mest – patienterna.

Jan Hernell, procurement manager och Lisa Bylander, hjärtsjuksköterska, ImagineCare
Seminariearrangör: ImagineCare

0