Ekonomichefen och tillitsfull styrning

21 nov 2023
16:00 - 16:30
Öppet Forum

Ekonomichefen och tillitsfull styrning

Vad kan en ekonomichef göra för att bidra till en mer tillitsfull verksamhetsstyrning? Under denna dragning varvas teori med exempel från verkligheten. En mängd aspekter avgör förutsättningarna för tillitsbaserad styrning, t ex organisering, kompetenser, digitalisering ”på riktigt”, hållbarhet, innovativ styrning och ledning, nya samarbetsformer mm.

Rikard Olsson, managementkonsult med bakgrund som bl a ekonomichef och VD.
Seminariearrangör: Ekan Management