105. Ekonomiska grunder för blomstrande samhällen – nya insikter, nya möjligheter!

13 nov 2019
15:30 - 16:30
A5

105. Ekonomiska grunder för blomstrande samhällen – nya insikter, nya möjligheter!

I USA har GFOA, Government Finance Officers Association ett ramverk i fem pelare som visar hur du kan förbättra din ekonomiska situation och skapa en stark grund för ett blomstrande samhälle på lång sikt. Varje pelare innehåller olika ledarstrategier och/eller institutionella designprinciper. Lokala myndigheter kan inte beordra människor att samarbeta. Så hur får man samhällen att blomstra – långsiktigt? Och hur ska man samordna sig internt och hur ser de externa samarbets strategierna ut? Ta del av de bästa erfarenheterna för bästa alternativ i framtiden!

Terry Stone, ordförande GFOA.
Moderator: Jan Sturesson, grundare av RESTING Advise from the Future.
Seminariespråk: Engelska.

0