122. En digital inre marknad

122. En digital inre marknad

Norden och Baltikum är bland de mest digitaliserade och innovativa länderna i världen. Genom samarbete och gemensamma visioner kan vi främja digitaliseringen i och mellan länderna i regionen, och göra Norden till världens mest digitalt integrerade region. Ett prioriterat område är en digital inre marknad. För att nå dit finns det ett antal utpekade samarbetsområden, t ex SmartGovernment, digitala identiteter och gränsöverskridande digitala tjänster. När blir en digital inre marknad verklighet och vad innebär det?

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG i Sverige, Marianne Sørensen, vicedirektör Digitaliseringsstyrelsen i Danmark, Steffen Sutorius, direktör Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i Norge, Janne Viskari, överdirektör Befolkningsregistercentralen i Finland och Paula Lehtomäki, generalsekreterare Nordiska Ministerrådet.
Moderator: Anna Kelly, förändringsledare och digitaliseringsexpert
Seminariespråk: Engelska.

0