122. En digital inre marknad

122. En digital inre marknad

Norden och Baltikum är bland de mest digitaliserade och innovativa länderna i världen. Genom samarbete och gemensamma visioner kan vi främja digitaliseringen i och mellan länderna i regionen. Ett prioriteringsområde är skapandet av en digital inre marknad i Norden och Baltikum, främjandet av innovativa digitala lösningar ett annat. Hur ser då samarbetet ut i praktiken? Det finns ett antal utpekade områden, t ex SmartGovernment, digitala identiteter, gränsöverskridande digitala tjänster och utbyggnad av 5g. Hur nära är vi en inre digital marknad och vad innebär det?

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG – Myndigheten för digital förvaltning i Sverige, Marianne Sørensen, vicdedirektör Digitaliseringsstyrelsen i Danmark, Steffen Sutorius, direktör Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Difi i Norge och Janne Viskari, överdirektör Befolkningsregistercentralen i Finland.
Seminariet hålls på engelska.

0