61. En effektiv nätverksstyrning, en förutsättning för att utveckla lokalsamhället

61. En effektiv nätverksstyrning, en förutsättning för att utveckla lokalsamhället

Att skapa effektiva system för att styra och följ upp den egna kärnverksamheten i kommuner och regioner är en viktig utmaning för ledande politiker och tjänstepersoner. En lika viktig utmaning är att tillsammans med andra styra samhällsutvecklingen inom kommunens-/regionens gränser och där regioner, kommuner, företag, civilsamhället och andra aktörer tillsammans bidrar utifrån olika ansvar och uppgifter. Hur fungerar en effektiv nätverksstyrning mot gemensamma mål som rör tillväxt, klimat, social hållbarhet, m.m.? Går det att mäta resultat för dessa områden, t.ex. genom att följa upp Agenda 2030?

Rickard Simonsson, regiondirektör Region Örebro län, Anne Andersson, kommundirektör Örebro kommun, Maria Price, RKA och Gunnar Gidenstam, SKL.
Moderator: Lisbet Mellgren, SKL.

0