58. En färdplan mot cirkulär ekonomi

58. En färdplan mot cirkulär ekonomi

Världens första nationella färdplan mot en cirkulär ekonomi skapades i Finland 2016 av Sitra, Finlands innovationsfond. Syftet var att kartlägga hur vi går mot en cirkulär ekonomi, där konsumtionen bygger på att använda tjänster istället för att äga saker? Den cirkulära ekonomin är det nya paradigmet för affärer, som syftar till ekonomisk tillväxt genom nya hållbara affärsmodeller. Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm press på våra gemensamma resurser. Om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen måste vi inse att vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker helt enkelt inte fungerar längre.

Kari Herlevi, projektledare cirkulär ekonomi Sitra.
Panelsamtal: Nina Fall, Deputy Sustainability Manager IKEA Svenska försäljnings AB och Joel Ahlgren, projektledare Tankesmedjan Global Utmaning och författare till rapporten Circular Baltic 2030.
Moderator: Helena Stålnert, journalist. Seminariespråk: Delvis på engelska.

0