58. En färdplan mot cirkulär ekonomi

58. En färdplan mot cirkulär ekonomi

Världens första nationella färdplan mot en cirkulär ekonomi skapades i Finland 2016 av Sitra, Finlands innovationsfond. Syftet var att kartlägga hur vi går mot en cirkulär ekonomi, där konsumtionen bygger på att använda tjänster istället för att äga saker? Den cirkulära ekonomin är det nya paradigmet för affärer, som syftar till ekonomisk tillväxt genom nya hållbara affärsmodeller. Sitra har fortsatt med att organisera det globala World Circular Economy Forum för att förbättra samarbetet och globalt ledarskap i cirkulär ekonomi. Vilka framsteg har gjorts sedan 2016?

Kari Herlevi, projektledare cirkulär ekonomi Sitra.
Panelsamtal med Fredrik Kristiansson, Country leader & Public bid manager IKEA Svenska försäljnings AB och Joel Ahlgren, projektledare Tankesmedjan Global Utmaning och författare till rapporten Circular Baltic 2030.
Moderator: Helena Stålnert, journalist.
Seminariespråk: Engelska.

0