21. En förändrad nordisk styrmodell

21. En förändrad nordisk styrmodell

Alla kommuner står inför stora utmaningar. Utgifterna ökar snabbare än intäkterna och invånarna vill ha bättre och mer flexibel service. Hur löser man den ekvationen? 2012 slutade hemvården i Köpenhamn att följa det detaljstyrande schemat och ersatte kontroll med ansvar för den enskilda medarbetaren. Därefter har utvecklingen mot en tillitsbaserad styrning utvecklats vidare och både Helsingborg i Sverige och Asker i Norge är två kommuner som har infört tillit i sina styrsystem. Hur har den förändrade styrningen fungerat och vad skiljer de tre länderna åt?

Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad, Kristin Marie Felde, kommunaldirektör Medborgarskap Asker kommune och Lars Gregersen, fagdirektør for økonomi, digitalisering och HR Köpenhamns kommune.
Moderator: K-G Bergström, journalist

0