En god arbetsmiljö med digitala verktyg!

02 maj 2022
10:45 - 11:15
Vård & Hälsa

En god arbetsmiljö med digitala verktyg!

Hur kan digitala verktyg underlätta för de som arbetar närmast med att ge vård, stöd och omsorg? Hur kan man skapa ett bättre teamarbete runt den enskilde när man kan dela planering och information?

Mia Hakeros, socionom och tidigare verksamhetschef inom privat och kommunal omsorg
Seminariearrangör: Sekoia

0