125. En hållbar migrationspolitik efter corona

125. En hållbar migrationspolitik efter corona

Pandemin har påverkat personers möjlighet att flytta mellan länder, och invandringen under 2020 var den lägsta sedan 2005. Men vad händer efter pandemin? Nu har vi dessutom gått från en pandemi till en kris i Ukraina. Hur restriktiv invandringspolitiken ska vara i framtiden har blivit en fråga som debatterats flitigt de senaste åren och det går en skarp skiljelinje mellan olika partier. Partier som dessutom verkar byta ståndpunkt hur restriktiv man ska vara beroende på vilken kris vi pratar om. Så frågan är vilken situation Sveriges kommuner förbereder sig för? Mycket hänger så klart på hur det går i valet 2022.

Anders Ygeman, migrationsminister, Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson (MP), Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M) och Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson (SD)
Moderator: Margit Silberstein, journalist

0