20. En hållbar nordisk välfärdsmodell

20. En hållbar nordisk välfärdsmodell

Den nordiska välfärdsmodellen, som bland annat innebär relativt hög beskattning och omfattande offentliga tjänster, har skapat social stabilitet, ekonomiskt välstånd och även lyckliga medborgare. Kan vi räkna med att det blir så även i framtiden och vilka utmaningar står vi inför? Det finns stora likheter mellan de nordiska länderna men det finns också en del som skiljer. Vad kan vi lära av varandra för att skapa en hållbar ekonomisk välfärdsmodell framöver?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, Torbjörn Eika, chefsekonom KS Norge och Ulf Stenman, direktör svenska enheten på Finlands kommunförbund.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare