131. En helt ny Kommunkompass pekar ut kommunens viktigaste utmaningar!

131. En helt ny Kommunkompass pekar ut kommunens viktigaste utmaningar!

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som använts av svenska och norska kommuner sedan 2002. Kommunkompassen värderar hur kommunen arbetar för att stärka demokratin, leverera välfärdstjänster med hög kvalitet, agerar som en god arbetsgivare och tar ansvar för utveckla hela lokalsamhället. Flera omarbetningar har gjorts under åren. Nu lanseras en helt ny och uppdaterad kommunkompass som har tagits fram i samarbete med forskning samt med politiker och tjänstemän från kommuner i både Norge och Sverige.

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun, Trude Andresen, rådmann Øvre Eiker kommune och Gunnar Gidenstam, SKL.
Moderator: Linda Nordberg, SKL.

0