Inställt – En individualiserad cancerprocess – hur, när och varför?

21 nov 2023
11:30 - 12:00
Vård & Hälsa

Inställt – En individualiserad cancerprocess – hur, när och varför?

Fokus ligger på människan i cancerprocessen. Varför en individualiserad cancerprocess är viktigt för patienten, deras närstående och hälso- och sjukvården? Hur ett ökat fokus på människan i cancerprocessen kan komma patienten till gagn i den kliniska vardagen? Ett axplock av evidens som finns inom området lyfts för att bidra till inspiration och kunskap kring hur nästa steg mot en individualiserad process kan tas.

Marlene Malmström – Leg. sjuksköterska, Docent. FoUU ledare Skånes universitetssjukhus.
Seminariearrangör: Cancerfonden