168.Enkel felanmälan med appens hjälp

168.Enkel felanmälan med appens hjälp

Med teknikens hjälp får Helsingborg och Göteborg snabbt och enkelt del av medborgarnas synpunkter och förslag till förbättringar av den offentliga miljön. Ett bättre Helsingborg är en app och en e-tjänst där medborgarna kan rapportera var och varför något behöver ses över. Alla aktiva ärenden finns dessutom tillgängliga för alla på helsingborg.se. I Göteborg finns en app där man enkelt och direkt på plats med hjälp av geotaggning, foto och text kan anmäla enkelt avhjälpta hinder. Tack vare öppen källkod kan vem som helst vidareutveckla appen, som fått pris av EU.

Björn Lahti, projektledare Smarta Helsingborg, och Andreas Johansen, utvecklingsledare för tillgänglighet och användbarhet Fastighetskontoret Göteborg.
Moderator: Anders Nordh, SKL.

0