En kvalitetssäkrad klagomålshantering

12 nov 2019
11:30 - 12:00
Tema Ledarskap & Utveckling

En kvalitetssäkrad klagomålshantering

Synpunkter och klagomål kan bidra till att förändra och förbättra vården. Det är viktigt att handläggningen är strukturerad och följer lagkraven med uppföljning och återrapportering samtidigt som det är så lätt och säkert som möjligt för patienter och närstående, med en väg in.

Caroline Lagerman, kvalitetsutvecklare från Sophiahemmet sjukhus.
Seminariearrangör: Sophiahemmet AB

0