132. En tjänstemannaroll i gungning?

132. En tjänstemannaroll i gungning?

Inom lokal och regional nivå handläggs ärenden och utförs uppgifter som ofta har stor betydelse för enskilda människor. Att verka inom den offentliga sektorn medför därför en särskild roll och ett särskilt ansvar. Under de senaste åren så har dock ett antal förändringar gjort rollen som tjänsteman mer komplex. Några sådana exempel på förändringar är en ökad rörlighet mellan privat och offentlig sektor, den ökade individualiseringen i samhället, förtroendeutmaningar hos delar av befolkningen, otillåten påverkan och organiserad brottslighet riktad mot välfärdssektorn.

Staffan Isling, vd SKR, Hayaat Ibrahim, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM) och Jenny Madestam, statsvetare och universitetslektor, Försvarshögskolan.
Moderatorer: Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist och Cecilia Berglin, projektledare, SKR.

0