112.En trygg valrörelse

112.En trygg valrörelse

Vad bidrar till trygga förtroendevalda som vill finnas med i det demokratiska samtalet även när det blåser? Vilka aktiviteter genomför de kommuner och landsting som arbetar systematiskt för att förebygga och trygga sina politiker inför valet 2018? Hat och hot mot förtroendevalda ökar och det leder ibland till att människor avstår från att ta politiska uppdrag. De censurerar sig själva och undviker vissa frågor vilket undergräver vårt demokratiska system.

Marina Isaksson (S), KFO och Michael Björklund, säkerhetssamordnare, Filipstads kommun samt Susanne Eriksson, politisk stabschef (S) och Engla Bertolino, säkerhetssamordnare, Uppsala kommun.
Moderator: Anna Lindström, Sveriges Kommuner och Landsting.

0