77. En urstark ekonomi eller en urholkad ekonomi

77. En urstark ekonomi eller en urholkad ekonomi

Åsikterna går isär om Sveriges ekonomiska beredskap. Regeringen skriver ner ekonomin och spår betydligt lägre överskott i statsfinanserna. Samtidigt säger man att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt. Andra menar att arbetslösheten är för hög, utanförskapet för stort och tillväxten för svag. Vilken är rätt väg att gå och hur kommer regeringen och samarbetspartierna att jämka sina till stora delar helt olika ekonomiskt politikiska inriktningar? Och hur ser oppositionens politik ut som alternativ till detta?

Fredrik Olovsson (S), ordförande Finansutskottet, Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C), Johan Pehrson, ekonomisk-politisk talesperson (L), Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD), Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD), Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M) och Karolina Skog, ekonomisk-politisk talesperson (MP).

0