77. Ekonomin – urstark eller urholkad?

77. Ekonomin – urstark eller urholkad?

Åsikterna går isär om Sveriges ekonomiska beredskap. Regeringen skriver ner ekonomin och spår betydligt lägre överskott i statsfinanserna. Samtidigt säger man att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt. Andra menar att arbetslösheten är för hög, utanförskapet för stort och tillväxten för svag. Vilken är rätt väg att gå och hur kommer regeringen och samarbetspartierna att jämka sina till stora delar helt olika ekonomiskt politiska inriktningar? Och hur ser oppositionens politik ut som alternativ till detta?

Ekonomisk-politiska talespersonerna Emil Källström (C), Mats Persson (L), Oscar Sjöstedt (SD), Elisabeth Svantesson (M), Jakob Forssmed (KD) samt Fredrik Olovsson (S), ordförande Finansutskottet.
Moderator: Helena Stålnert, journalist

0