Erfarenheter från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård och omsorg

07 mar 2022
11:00 - 12:00

Erfarenheter från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård och omsorg

Covid19-pandemin har inneburit en omfördelning av sjukvårdens resurser till covidvården, vilket har medfört att de patienter som nu kommer till vården är sjukare och mer vårdkrävande. I tillägg fanns det problem med köer och långa väntetider redan innan pandemin så en redan ansträngd situation har förvärrats. Därför är de lärdomar som har upparbetats under pandemin viktiga för att kunna bibehålla och öka hastigheten i det framtida utvecklingsarbete. Under detta pass presenteras de viktigaste lärdomarna samt förslag på konkreta områden som måste beaktas i transformationen av framtidens vård och omsorg.

Henrik Schildt, branschexpert hälso- och sjukvård PwC.
Seminariearrangör: PwC

0