10. Erfarenheter från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård och omsorg

10. Erfarenheter från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård och omsorg

Covid19-pandemin har inneburit en omfördelning av sjukvårdens resurser till covidvården, vilket har medfört att de patienter som nu kommer till vården är sjukare och mer vårdkrävande. I tillägg fanns det problem med köer och långa väntetider redan innan pandemin så en redan ansträngd situation har förvärrats. Därför är de lärdomar som har upparbetats under pandemin viktiga för att kunna bibehålla och öka hastigheten i det framtida utvecklingsarbete. Under detta pass presenteras de viktigaste lärdomarna samt förslag på konkreta områden som måste beaktas i transformationen av framtidens vård och omsorg.

Henrik Schildt, branschexpert och Christina Mannerheim, rådgivare inom hälso- och sjukvård PwC, Johan Magnusson, digitaliseringsforskare och professor vid institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet och Anna Rundberg, primärvårdschef Region Halland.
Seminariearrangör: PwC

0