50. Inställt – Esbo – en föregångare för att uppnå FN:s hållbarhetsmål

22 nov 2023
08:30 - 09:15
G1

50. Inställt – Esbo – en föregångare för att uppnå FN:s hållbarhetsmål


Esbo stad har som avsikt att bli en föregångare när det gäller att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling till 2025. Nätverket Cities for Sustainability Governance, CSG, menar att städer, för att ta itu med flerdimensionella utmaningar som rör människor, vår planet, fred, välstånd och partnerskap, behöver ett ramverk för styrning som baseras på omvandling och är flexibelt och dialogbaserat. CSG strä­var efter att skapa ett nätverk som bygger på verkliga erfarenheter inom olika stadsorganisationer och deras samhällen; att främja ”peer learning” och samskapande av ett ramverk för stadsstyrning.

Ville Taajamaa, projektchef hållbar utveckling Esbo stad.