74. Ett chefskap som möter välfärdens nya förutsättningar!

13 nov 2019
10:40 - 12:00
A3

74. Ett chefskap som möter välfärdens nya förutsättningar!

Samhället står inför stora övergripande förändringskrafter. Linköping och Kontura har undersökt chefernas förutsättningar på 4 sätt, alla vetenskapligt vedertagna. Vilka utmaningar ska våra chefer hantera?, hur upplever cheferna sina förutsättningar? vilka förflyttningar behövs för ett chefskap som möter välfärdens nya förutsättningar? En spännande bild växer fram. Cheferna kan leda medarbetare, men saknar stöd för kommande förändringar. Förskjutningar i kulturens behövs. Kom och diskutera!

Sonja Erlandsson, HR-direktör Linköpings kommun och Gunnila Masreliez-Steen, Kontura.
Seminariearrangör: Linköpings kommun.

0