117. Ett psykologiskt försvar mot Fake News och informationspåverkan

117. Ett psykologiskt försvar mot Fake News och informationspåverkan

Hur skall man kunna identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan eller annan vilseledande information mot Sverige? Går det att försvara sig mot informationspåverkanskampanjer? Det psykologiska försvaret är tänkt att stärka befolkningens förmåga att upptäcka och motstå påverkanskampanjer samt desinformation. Därmed bidrar det psykologiska försvaret till att skapa motståndskraft och försvarsvilja hos befolkningen och i samhället.

Mikael Tofvesson, avdelningschef Myndigheten för psykologiskt försvar, Marie Demker, professor i statsvetenskap Göteborgs universitet, Sandra Elvin, nationell säkerhetschef Microsoft och Hanna Linderstål, CEO, Earhart Business Protection Agency.
Moderator: Adam Cwejman, politisk redaktör Göteborgs-Posten.

0