Ett samtal om: Vilja och våga!

23 nov 2023
13:00 - 13:30
Vård & Hälsa

Ett samtal om: Vilja och våga!

Idéburen sektor – från röst till utförare. Ideella föreningar går alltmer från att vara röst i viktiga samhällsfrågor till att bli utförare av vård och omsorg. Vad innebär det för kvalitetsarbetet?

Lars Blomlid, leg. Sjuksköterska, kvalitetsutvecklare, Svenska Röda Korset.
Moderator: Torbjörn Severin, chefsspecialist Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet