87. Experten som chef

87. Experten som chef

Hur vi ser på ledarskap och chefskap som en egen profession? Detta ställs inte sällan mot en syn på att chefen alltid ska vara den som har expertrollen på arbetsplatsen, till exempel läkaren. Detta är en viktig fråga att diskutera med tanke på framtidens rekryteringsläge, både av expertpersonal i alla olika professioner och av chefer över huvud taget.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Jenny Wibacke, ordförande Ledarna inom Vård och omsorg, Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik Sveriges Kommuner och Landsting och Tina Crafoord, ordförande Läkarförbundets chefsförening.
Seminariearrangör: Ledarna – Sveriges chefsorganisation.

0