Få avkastning på din hälsa genom Hälsoobligationer

08 mar 2022
15:15 - 16:15

Få avkastning på din hälsa genom Hälsoobligationer

Sjukvården står inför många utmaningar med en åldrande befolkning, kraftiga ökningar av livsstilssjukdomar och ökade kostnader för läkemedel. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda dem som redan är sjuka. Endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade. Genom att införa Hälsoobligation där återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir förbättrar man hälsan, minskar lidandet samt sänker kostnaderna. Region Stockholm är först i världen med att ta fram Hälsoobligation med avkastning efter resultat av den preventiva vården.

Fredrik Persson, tf vd SLL Internfinans AB och Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef Skandia.

0