98.Få bättre koll på skolan

98.Få bättre koll på skolan

För att kunna fatta beslut om rätt insatser behöver huvudmännen kunskap om vad som fungerar och inte fungerar lokalt på sina skolor. En systematisk uppföljning och utvärdering skapar förutsättningar för långsiktig utveckling. Som politiker kan det dock vara en utmaning att möta den kombination av krav som finns på bättre uppföljning och analys av skolan samtidigt som man helst inte ska ”peta i detaljer”. Hur kan du som lokal politiker leda och styra utvecklingen av skolan genom en bra uppföljning och analys?

Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden och Anders Bergström, förvaltningschef, Skellefteå samt Maria Jarl, lektor i utbildningsvetenskap och Klas Andersson, lektor i pedagogik, GU.
Moderator: Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL.

0